Un museu diferent
Què és el MuVIM
El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat
El MuVIM és un museu consagrat a preservar i donar a conéixer les idees que han fet possible el món modern. Perquè les idees tenen el poder de canviar la nostra vida. El poder de canviar el món. La seua Exposició Permanent és una arriscada aposta museogràfica i comunicativa: una experiència no només intel·lectual, sinó també sensorial i emocional. El MuVIM és, en definitiva, un museu diferent que no vol deixar indiferent ningú.

El Consell Internacional dels Museus (ICOM) va reconèixer en la seua Carta de Shangai del 2002 que hi havia museus que aplegaven i tenien cura del patrimoni immaterial de la Humanitat i no només dels objectes que havia produït al llarg de la seua història. Un any abans, però, la Diputació de València havia inaugurat el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM): un museu que volia preservar i donar a conéixer les idees i valors que havien fet possible el món modern, començant per aquella autèntica revolució de la ment que va suposar —als segles XVII i XVIII—  el moviment intel·lectual i polític que coneguem amb el nom d’Il·lustració.

Les idees tenen el poder de canviar el món, atesa la seua gran capacitat per a moure a la gent a actuar o reaccionar davant de situacions que considera intolerables


El MuVIM es va definir, des del seu naixement, com un museu d’idees. Però això no vol dir que es tracte d’un museu consagrat exclusivament a la preservació i promoció d’un patrimoni estrictament immaterial. Perquè les idees —com deia el filòsof Isaiah Berlin— tenen molt de poder. Tenen el poder de canviar el món, atesa la seua gran capacitat per a moure a la gent a actuar o reaccionar davant de situacions que considera intolerables. Els canvis socials, econòmics i polítics que feren possible el trànsit d’un món medieval, teocèntric i feudal al món modern —el nostre— no s’expliquen només per modificacions en l’àmbit de les condicions materials. I l’Exposició Permanent del MuVIM —anomenada «L’Aventura del Pensament»— està enterament dedicada a explicar aquelles idees que canviaren no només el món, sinó també la nostra forma de viure i veure la vida.

L'Exposició Permanent no és només una experiència intel·lectual: també sensorial i emocional


Es tracta d’una exposició sense objectes ni textos explicatius vehiculada a través de les noves tecnologies de la informació. Una sorprenent i arriscada aposta museogràfica i comunicativa per a explicar com ha evolucionat la societat occidental des de l’Edat mitjana fins a l’actualitat. Una experiència no només intel·lectual, sinó també sensorial i emocional, en la que podràs disfrutar entenent i entendre disfrutant. La visita es pot realitzar en quatre idiomes: valencià, castellà, anglés i francés.


Però no només hi ha l’Exposició Permanent, sinó que l’àmbit d’interés del museu li permet abordar —a través de les seues exposicions temporals— els progressos però també els problemes del món contemporani, a través de totes les manifestacions intel·lectuals o artístiques en les quals s’expressen els individus del segle XXI, que viuen en un món econòmicament globalitzat i culturalment interconnectat.


A banda de la seua faceta museogràfica, el museu desplega una ingent programació complementària com ara conferències, actuacions musicals, cicles de cinema, jornades i conferències, tallers per a públic infantil o adult i un llarg etcètera. Totes les activitats —com també la visita a l’Exposició Permanent— són gratuïtes. Al vestíbul del museu, a més, es pot vore una maqueta que reprodueix tridimensionalment la ciutat de València en el segle XVIII, tal com la va dibuixar el Pare Tosca. També es poden visitar, al semisoterrani, les restes d’una torre medieval.

Un museu diferent que no vol deixar indiferent ningú


Les activitats i exposicions del MuVIM sempre ofereixen un valor afegit: són una mica més que una mostra d'objectes. Ben al contrari, se serveixen d'objectes per a expressar idees. Idees que pretenen fer pensar al visitant, incitar-lo al debat, generar-li dubtes fins i tot. Dubtes que li servisquen per a entendre millor el món que li envolta, de manera crítica i no conformista.


Perquè el MuVIM és, en definitiva, un museu diferent que no vol deixar indiferent ningú.

Segueix-nos:
Subscriu-te al nostre butlletí:

Horari:
De dimarts a dissabtes:
de 10 a 14h. i de 16 a 20h.
Diumenges i festius:
de 10 a 20h.
Tarifes:
Exposició permanent:
Precisa de reserva prèvia
Informació i reserves:
Copyright©2017 MuVIM Quevedo 10 i Guillem de Castro 8 | 46001, València.  Tots els drets reservats
Site developed with Drupal